Процедура №Т00568 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00568
Първа дата04.11.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 2126-1

Данни за дървесината

Обект/и №2126-1
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция