Процедура №Т00569 на ДЛС Широка поляна

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Широка поляна
ИНТ00569
Първа дата08.11.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на действително добити количества за Обекти №№ 2110, 2111, 2112

Данни за дървесината

Обект/и №2110, 2111, 2112
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция