Практическо обучение по горска сертификация за служителите на ТП "ДГС Борино"

21.10.2021

На 18 - 19 октомври се проведе практическо обучение по подготовка за горска сертификация за служителите на Държавно горско стопанство "Борино". В рамките на двата дни беше представена полезна информация, включена в разработените Доклад за гори с висока консервационна стойност и Оценка за социалното въздействие от дейността на стопанството. Служителите бяха запознати в зала и на терен с изискванията по прилагане на Националния стандарт за горска сертификация в България. ДГС Борино е едно от четирите стопанства, които към момента са без сертификат за устойчиво управление на горите в рамките на Южноцентрално държавно предприятие. След приключване на тяхната подготовка, през 2022 година предстои и тяхното сертифициране. С тази стъпка, 100 % от територията на Южноцентрално държавно предприятие - Смолян ще бъде сертифицирана за устойчиво управление на държавния горски ресурс.