Информация за задоволяване на местното население с дърва за огрев

26.10.2021