Процедура №Т00574-21 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ00574-21
Първа дата24.11.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина - Обекти №2208, 2209

Данни за дървесината

Обект/и №2208, 2209
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция