Процедура №Т00588 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00588
Първа дата06.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина, включена в Обекти №№ 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220

Данни за дървесината

Обект/и №2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция