Процедура №Т00603 на ДЛС Борово

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Борово
ИНТ00603
Първа дата06.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2201

Данни за дървесината

Обект/и №2201
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция