Процедура №Т00604 на ДЛС Борово

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Борово
ИНТ00604
Първа дата06.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметОткрит конкурс - сеч, разкройване на асортименти съгласно, Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 2211, 2214, 2218, 2219, 2220

Данни за дървесината

Обект/и №2211, 2214, 2218, 2219, 2220
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция