Процедура №Т00606 на ДГС Ардино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ардино
ИНТ00606
Първа дата01.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2146.

Данни за дървесината

Обект/и №2146
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция