Процедура №Т00607 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00607
Първа дата06.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен - Обекти №2221, 2222, 2223

Данни за дървесината

Обект/и №2221, 2222, 2223
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция