Процедура №Т00616 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00616
Първа дата30.11.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обект №2130с

Данни за дървесината

Обект/и №2130с
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция