Процедура №Т00621 на ДГС Селище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Селище
ИНТ00621
Първа дата03.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина /общи фирми/, включени в обекти №№ 2202, 2205, 2208, 2209, 2213, 2214, 2215, 2218, 2219, 2221, 2222, 2224, 2225

Данни за дървесината

Обект/и №2202, 2205, 2208, 2209, 2213, 2214, 2215, 2218, 2219, 2221, 2222, 2224, 2225
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция