Количества дървесина от Годишен план за 2022 г., които ще бъдат предложени на процедури за добив и продажба за местни търговци от ТП ДГС Борино

15.11.2021