Процедура №Т00630 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00630
Първа дата07.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметОткрит конкурс за добив на дървесина в Обекти №№ 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220

Данни за дървесината

Обект/и №2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция