Процедура №Т00632 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИНТ00632
Първа дата03.12.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с ограничението на чл. 38 от Наредбата за Местни търговци от Обекти №№ 2205МТ, 2206МТ, 2221МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2205МТ, 2206МТ, 2221МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция