Процедура №Т00633-21 на ДЛС Широка поляна

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Широка поляна
ИНТ00633-21
Първа дата06.12.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за "Продажба на дървесина на прогнозни количества" за обекти №№ 2206-06, 2209-09, 2213-13

Данни за дървесината

Обект/и №2206-06, 2209-09, 2213-13
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция