Процедура №Т00638 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00638
Първа дата08.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад за обекти №№ 2209, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2218, 2219, 2220

Данни за дървесината

Обект/и №2209, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2218, 2219, 2220
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция