Процедура №Т00639 на ДГС Селище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Селище
ИНТ00639
Първа дата07.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина за обекти №№ 2201, 2203, 2204, 2206, 2207, 2210, 2211, 2212, 2216, 2217, 2220, 2223, 2226, 2227, 2228 /местни фирми/

Данни за дървесината

Обект/и №2201, 2203, 2204, 2206, 2207, 2210, 2211, 2212, 2216, 2217, 2220, 2223, 2226, 2227, 2228
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция