Процедура №Т00640 на ДЛС Извора

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Извора
ИНТ00640
Първа дата07.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ за обекти №№ 22101, 22102, 22203, 22204, 22205, 22206, 22207, 22208, 22209, 22210, 22311, 22312, 22313, 22314, 22315

Данни за дървесината

Обект/и №22101, 22102, 22203, 22204, 22205, 22206, 22207, 22208, 22209, 22210, 22311, 22312, 22313, 22314, 22315
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция