Процедура №Т00642 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00642
Първа дата08.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект № 2131

Данни за дървесината

Обект/и №2131
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция