Процедура №Т00643 на ДГС Пазарджик

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пазарджик
ИНТ00643
Първа дата20.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обекти с №№ 2201, 2208, 2210

Данни за дървесината

Обект/и №2201, 2208, 2210
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция