Процедура №Т00644 на ДГС Пазарджик

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пазарджик
ИНТ00644
Първа дата16.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти с №№ 2211, 2212

Данни за дървесината

Обект/и №2211, 2212
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция