Процедура №Т00646 на ДГС Пазарджик

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пазарджик
ИНТ00646
Първа дата20.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти с №№ 2204, 2211, 2212

Данни за дървесината

Обект/и №2204, 2211, 2212
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция