Процедура №Т00647 на ДГС Кирково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Кирково
ИНТ00647
Първа дата13.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметПродажба на добита дървесина на действителни количества от обект № 2033-12

Данни за дървесината

Обект/и №2033-12
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция