Процедура №Т00654-21 на ДГС Ардино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ардино
ИНТ00654-21
Първа дата10.12.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен, включена в обекти №№ 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221

Данни за дървесината

Обект/и №2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция