Процедура №Т00655 на ДГС Селище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Селище
ИНТ00655
Първа дата10.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад за обекти №№ 12-1, 12-2, 12-3

Данни за дървесината

Обект/и №12-1, 12-2, 12-3
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция