Процедура №Т00657 на ДГС Широка лъка

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Широка лъка
ИНТ00657
Първа дата20.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обект № 2201

Данни за дървесината

Обект/и №2201
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция