Процедура №Т00658 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИНТ00658
Първа дата14.12.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 2204, 2208, 2209, 2210, 2211, 2224, 2225

Данни за дървесината

Обект/и №2204, 2208, 2209, 2210, 2211, 2224, 2225
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция