Процедура №Т00659 на ДГС Михалково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Михалково
ИНТ00659
Първа дата14.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметПродажба на прогнозни количества добита дървесина от Обекти №№ 2205, 2210

Данни за дървесината

Обект/и №2205, 2210
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция