Процедура №Т00660 на ДГС Михалково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Михалково
ИНТ00660
Първа дата14.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметПродажба на прогнозни количества добита дървесина от Обекти №№ 2202, 2203, 2204, 2208 с ограничение за местни търговци

Данни за дървесината

Обект/и №2202, 2203, 2204, 2208
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция