Процедура №Т00661 на ДЛС Женда

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Женда
ИНТ00661
Първа дата15.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обекти №№ 21-10, 21-11

Данни за дървесината

Обект/и №21-10, 21-11
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция