Процедура №Т00662 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИНТ00662
Първа дата10.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2188, 2189, 2190

Данни за дървесината

Обект/и №2188, 2189, 2190
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция