Процедура №Т00663 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00663
Първа дата17.12.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2204

Данни за дървесината

Обект/и №2204
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция