Коледни елхи, предвидени за продажба през 2021 г. от ЮЦДП и ДГС/ДЛС

25.11.2021