Процедура №Т00673-21 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00673-21
Първа дата17.12.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив (сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в обекти №№ 2201 МТ, 2202 МТ, 2203 МТ, 2204 МТ, 2205 МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2201 МТ, 2202 МТ, 2203 МТ, 2204 МТ, 2205 МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция