Процедура №Т00674 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00674
Първа дата17.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина, включени в обекти №№ 2135-5, 2135-6

Данни за дървесината

Обект/и №2135-5, 2135-6
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция