Процедура №Т00676 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИНТ00676
Първа дата17.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметПродажба на прогнозни количества добита дървесина от временен склад, включена в Обект № 2218, 2222

Данни за дървесината

Обект/и №2218, 2222
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция