Процедура №Т00677 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИНТ00677
Първа дата13.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметЗалесяване и отглеждане на тополови култури, включени в Обект № 5

Данни за дървесината

Обект/и №5
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция