Процедура №Т00693-21 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00693-21
Първа дата21.12.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2228

Данни за дървесината

Обект/и №2228
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция