Процедура №Т00003-22 на ДГС Смилян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смилян
ИНТ00003-22
Първа дата26.01.2022
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен за обекти №№ 2223, 2224, 2237, 2238

Данни за дървесината

Обект/и №2223, 2224, 2237, 2238
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция