Процедура №Т00007-22 на ДГС Славейно

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Славейно
ИНТ00007-22
Първа дата25.01.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2215, 2218, 2227, 2228

Данни за дървесината

Обект/и №2215, 2218, 2227, 2228
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция