Процедура №Т00009-22 на ДГС Смилян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смилян
ИНТ00009-22
Първа дата04.02.2022
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен, включена в обекти №№ 2229, 2230

Данни за дървесината

Обект/и №2229, 2230
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция