Процедура №Т00011-22 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00011-22
Първа дата25.01.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2/2022

Данни за дървесината

Обект/и №2/2022
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция