Процедура №Т00012-22 на ДГС Първомай

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Първомай
ИНТ00012-22
Първа дата28.01.2022
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина от обект № 2209

Данни за дървесината

Обект/и №2209
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция