Процедура №Т00013-22 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИНТ00013-22
Първа дата26.01.2022
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметПочвоподготовка, включена в Обект № 2 част от ЛКД за 2022 г.

Данни за дървесината

Обект/и №2
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция