Търг с тайно наддаване за отдаване под наемна недвижим имот

07.01.2022