Процедура №Т00015-22 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИНТ00015-22
Първа дата27.01.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПопълване, отглеждане и кастрене на горски култури, включени в обект № 1 част от ЛКД за 2022 г.

Данни за дървесината

Обект/и №1/2022
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция