Процедура №Т00016-22 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИНТ00016-22
Първа дата27.01.2022
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина, включена в обект № 2220

Данни за дървесината

Обект/и №2220
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция