Процедура №Т00017-22 на ДГС Михалково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Михалково
ИНТ00017-22
Първа дата28.01.2022
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен от обект № 2214

Данни за дървесината

Обект/и №2214
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция