Процедура №Т00019-22 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИНТ00019-22
Първа дата31.01.2022
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина, включени в Обекти №№ 2250, 2251-1, 2251-2

Данни за дървесината

Обект/и №2250, 2251-1, 2251-2
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция